Foto AarhusMediaCenter
   

VisitAarhus

VisitAarhus’ strategi ”Århus i dag – Aarhus Tomorrow” sætter frem mod 2017 retningen for, hvordan Aarhus kan vende udviklingen og igen tiltrække flere gæster til byen. Turismestrategien for Aarhus skal gennem en bredere forståelse af turisme bringe alle byens styrkepositioner i spil, og udfolde Aarhus som en af nordens mest attraktive viden‐ og oplevelsesbyer med kvalitetsoplevelser for både borgere og gæster.
 
Chris Kroer Jensen har kortvarigt fungeret som Turistdirektør i Aarhus, hvor han har været hovedarkitekten bag byens nuværende turismestrategi: ”Århus i dag – Aarhus Tomorrow”. Strategien blev udarbejdet i tæt samarbejde med diverse turisme- erhvervs- og kulturaktører i Aarhus Kommune.

Se mere på www.visitaarhus.dk
 
 
 
 
MANIFESTUS

Nordvestpassagen 64
8200 Aarhus N

mob. +45 6086 1717


www.manifestus.dk