Foto AarhusMediaCenter
   

Filmby Aarhus

Manifestus har siden 2013 arbejdet med Filmby Aarhus. Opgaven har været at få åbnet huset op for flere interessenter. Dette har betydet, at der er etableret et fast samarbejde med SPOT Festival, hvor SPOT nu har fået to ekstra spor på udover musikken, nemlig SPOT Film og SPOT Interactive. Læs mere herom:

Manifestus arbejder for nuværende på at etablere et akademi under SPOT-paraplyen, SPOT 365, hvor inkubatormiljøer, kulturinstitutioner, kreative og de mere traditionelle virksomheder samt ildsjæle i fællesskab udvikler og tester morgendagens løsninger indenfor det audiovisuelle område. Disse vil efterfølgende blive showcaset på årets Spot Festival i maj måned.

Der arbejdes endvidere på at etablere erhvervsklubben Filmkartellet samt få etableret en café i regi af Filmbyen, således alm. borgere også kan få sin gang i det spændende film-miljø på Havnen. Flere interessenter – og tættere på dem!

 
Billedet er venligt udlånt af Muskelsvindfonden
 
 
 
 
MANIFESTUS

Nordvestpassagen 64
8200 Aarhus N

mob. +45 6086 1717


www.manifestus.dk