Etablering af Handshake i Muskelsvindfonden

Chris Kroer Jensen stod for udvikling og realisering af en professionel indsamlingsorganisation ”Handshake” i regi af Muskelsvindfonden. Der blev blandt andet arbejdet med strategi- og organisationsudvikling inden for både nye og eksisterende forretningsområder.

Udfordringen var, at skabe en professionel event-enhed i regi af græsrodsorganisationen Muskelsvindfonden. Dette indebar udvikling og ledelse af en afdeling bestående af +10 fastansatte, 100 sektionchefer samt ca. 1.200 frivillige.
 
Billedet er venligt udlånt af Muskelsvindfonden
 
 
 
 
MANIFESTUS

Nordvestpassagen 64
8200 Aarhus N

mob. +45 6086 1717


www.manifestus.dk