Analyse

Mange analyser har vist, at virksomhedernes største udfordring ofte ikke er udarbejdelse af selve strategien, men at få den implementeret. Forskellen på virksomheder ligger ikke altid i deres strategi, men oftere i deres evner til at eksekvere den strategi, de har fastlagt. Manifestus’ primære eksistensberettigelse er at sikre, at strategier eksekveres efter hensigten.

Omtanke

Manifestus’ kernekompetence ligger i den holistiske tilgang til en organisation eller projekts udfordring. Hvis man ønsker at skabe ”oplevelser med omtanke” kræver det, at der er en rød tråd fra strategi over idé, til organisation, eksekvering og effektmåling. Denne holistiske forståelse for og tilgang til projektet kan Manifestus bidrage med. Vi har mindsettet, kompetencen, erfaringen og viljen til at ”få ting til at ske”.

Action

Der er ikke meget ”rocket science” over Manifestus' proces-model, men med en holistisk forståelse, de rette kompetencer og viljen til at eksekvere, er du med anvendelsen af modellen et stort skridt i retningen af at få succes. Manifestus bidrager gerne med succesen!

 
Foto Morten Rygaard
Arbejdet med din virksomhed eller dit produkt har det enkle formål at bringe dig tættere på kunden. En større forståelse af denne, en involvering og dialog med kunden er en nødvendighed for at sikre en langvarig relation - og succes for din virksomhed.
 
 
 
FRA STRATEGI TIL EFFEKTMÅLING
 
MANIFESTUS

Nordvestpassagen 64
8200 Aarhus N

mob. +45 6086 1717


www.manifestus.dk