Frivillighedsprojekt

Manifestus er udvikler af strategien til ”Community Crew – morgendagens frivillighed indenfor kultur- og idrætslivet”. Visionen for projektet er, at egenindtægten i foreningslivet skal øges markant ved en vækst i oplevelser skabt og/eller udført af frivillige i eget regi, kommunalt regi eller i partnerregi.

Der arbejdes med tre interessenter; foreningslivet, kommercielle virksomheder og regioner/kommuner, hvor alle skal ha' et positivt udbytte af projektet.
 
Foto Morten Rygaard
 
 
 
 
MANIFESTUS

Nordvestpassagen 64
8200 Aarhus N

mob. +45 6086 1717


www.manifestus.dk